Parallax Reporter is een onafhankelijke redactie die onderzoek doet naar belangrijke maatschappelijke onderwerpen en hierover journalistieke verhalen maakt voor haar eigen website en andere media.

Het concept

Een interessant verhaal heeft meerdere dimensies. Het vraagt tijd om de verschillende kanten van een verhaal te horen, te begrijpen en te belichten. Tijd die journalisten vaak niet gegeven is, omdat er iedere dag weer nieuwe verhalen te vertellen zijn.

Parallax Reporter is opgericht om langer stil te staan bij belangrijke maatschappelijke thema’s. Wij pakken onderwerpen op die meer onderzoek vragen en geven hierop een breed perspectief. Hierbij is een actuele aanleiding voor ons niet de eerste prioriteit, maar beoordelen wij een onderwerp op de eerste plaats op urgentie.

Uit onze missie om een zo compleet mogelijk beeld te scheppen, komt onze naam voortgevloeid. De naam Parallax gebruiken wij als metafoor. Het is een verwijzing naar de betekenis van het Engelse begrip: de positie van een voorwerp lijkt te veranderen wanneer je het vanuit een andere hoek bekijkt. Dat is ook zo met het nieuws, maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Daarom belichten we zoveel mogelijk invalshoeken van een bepaald onderwerp.

Onderzoeksverhalen

De onderwerpen waar wij verslag van doen zijn van belang voor de hele samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze verhalen een groot bereik hebben, daarom publiceren we ook in andere media. Andere initiatieven die dezelfde werkwijze hanteren, zijn het Amerikaanse ProPublica en InsideClimate News. In Nederland is Follow the Money actief.

Onze producties zijn diepgravend en voor het onderzoek zijn zo veel mogelijk bronnen geraadpleegd. Wij deinzen er niet voor terug om complexe of ingewikkelde materie uit te zoeken, maar onze verhalen zijn toegankelijk voor een breed publiek. We trachten een breed perspectief te geven op een onderwerp, maar dat lukt niet altijd in één productie. Vandaar dat we een aantal onderwerpen nauwgezet volgen en hierover regelmatig berichten. Op deze manier bouwen wij dossiers op, die terug te vinden zijn op de pagina onze onderzoeken.

De producties zijn niet gebonden aan een bepaalde vorm (tekst, geluid, beeld of video) of een bepaald genre (bijvoorbeeld een analyse, reportage of interview). Wij zoeken nadrukkelijk naar nieuwe manieren om een verhaal online het beste vorm te geven.

Transparantie

We zijn zo open mogelijk over de bronnen die we gebruiken voor onze verhalen. Wij zullen verslag doen over de journalistieke afwegingen die wij maken via onze zogenoemde achterpagina.

Om onderzoeksjournalistiek te financieren is het volgens ons noodzakelijk om verschillende financieringsbronnen aan te wenden, bijvoorbeeld via fondsenwerving, crowdfunding en het verkopen van onze journalistieke verhalen. Hierover zullen wij in de toekomst verantwoording afleggen.

Parallax Reporter is een initiatief van Eva Müller en Tobias Manuhutu.