Europa

Alle verhalen binnen het thema Europa zijn terug te vinden op deze pagina. Momenteel volgen wij één onderwerp binnen dit thema, namelijk het vrijhandelsakkoord dat de EU en de VS willen sluiten.

De nieuwe gentechnieken waarmee het DNA van gewassen gericht kan worden aangepast, vallen onder de strikte EU-wet voor genetische modificatie. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een verregaande uitspraak.

Lees verder →

Landbouwgewassen waarvan het DNA is aangepast met één van de nieuwe gentechnieken, hoeven volgens een voorstel van Nederland niet onder de regels voor genetische modificatie te vallen.

Lees verder →

Of het TTIP-verdrag er komt, hangt af van een reeks aan partijen die het eens moeten worden over een reeks aan onderwerpen. Een overzicht van de belangrijkste spelers binnen de onderhandelingen.

Lees verder →

Since the discussion on TTIP started in 2013, the European Parliament has adopted two important resolutions regarding the negotiations for the trade treaty. An overview of the distribution of votes.

Lees verder →

Sinds de discussie over TTIP in 2013 is gestart, heeft het Europees Parlement twee belangrijke resoluties aangenomen over de onderhandelingen. Wat opvalt is dat voor de tweede resolutie meer tegenstemmers waren.

Lees verder →

Het Europees Parlement heeft een lijst aan wensen gestuurd naar de onderhandelaars over TTIP, onder meer over het controversiële onderwerp ISDS. De sociaaldemocraten zijn verdeeld.

Lees verder →

Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan stuit TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, op groeiend politiek verzet. Het Europees Parlement stelt een besluit uit.

Lees verder →

De middenpartijen in Nederland zijn voorstander van de onderhandelingen voor een handelsverdrag met de VS, de flankpartijen zijn tegen. Een overzicht van de standpunten over TTIP van de verschillende politieke partijen.

Lees verder →

Laatste update: 22 oktober 2015. Een tijdlijn over de onderhandelingen tussen de EU en de VS over een omvangrijk vrijhandelsverdrag: het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Lees verder →

De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen over een vrijhandelsakkoord waarin vergaande afspraken moeten staan over het gelijktrekken van regels. Er heerst optimisme, maar er zijn ook zorgen.

Lees verder →